ForeningsMentor

Har din forening brug for et kursus?

Hos ForeningsMentor Aarhus tilbyder vi gratis kurser, som har til hensigt at give interesserede foreninger nye værktøjer til jeres gode arbejde. Som et led i ForeningsMentor under Sport og Fritid i Aarhus kommune vil disse kurser tage udgangspunkt i et forløb, som kan tilpasses netop jeres forening. Hensigten er at skabe et endnu bedre miljø blandt jeres unge i foreningen. Ligeledes er målet at give jer redskaber til at øge jeres medlemstal med udgangspunkt i mangfoldighed blandt medlemmerne. Fælles for kurserne er, at der er fokus på debat og inddragelse, således I som forening får konkrete ideer og redskaber til jeres fremtidige arbejde.

Kurserne er for trænere, ledere og frivillige i jeres forening, hvor minimum 5 personer skal deltage for, at kurset kan afholdes. Vi sørger for forplejning under kurserne, hvorfor jeres deltagelse er uforbeholdent gratis. Indledningsvist vil vi tage en dialog om jeres behov og ønsker til indholdet, og efter kurset vil vi følge op og se på jeres udbytte af kurset.

I kan vælge iblandt følgende kurser, som vil have en varighed af 2-3 timer.

Virkelig Velkommen

-          Dette kursus giver jer nye redskaber til at sikre en stærk velkomst i jeres forening. En god velkomst betyder et godt udgangspunkt for nye medlemmer, som måske ikke er velbevandrede i foreningslivets regler. Under kurset udvikler vi en ny velkomstpolitik, hvilket på lang sigt kan øge fastholdelse af jeres medlemmer.

Forældreinddragelse

-          For at sikre fastholdelse af børn og unge i jeres forening, er det afgørende med en god kontakt til familierne. Dette kursus tager derfor udgangspunkt i, hvordan I kan inddrage familien og skabe engagement for hele familien. Således får I redskaber til at øge forældre og andre familiemedlemmers incitament til at tage aktivt del i foreningens forskellige arbejdsopgaver og dermed flere frivillige hænder.  

Få flere hænder i foreningen

-          Under dette kursus sætter vi fokus på, hvordan I i foreningen kan forbedre jeres rekruttering af nydanske trænere og frivillige. Fokus på denne gruppe kan bidrage til nye kompetencer og flere hænder i jeres foreninger, hvilket konkret betyder at I gør jeres forening yderligere attraktiv for flere målgrupper.

Frivilligpleje – at skabe et godt miljø for frivillige i foreningen

-          I mange foreninger er frivillige den bærende kraft i det daglige arbejde. Dette kursus vil derfor tage udgangspunkt i, hvordan I skaber et innovativt og attraktivt miljø for jeres frivillige. Vi vil udvikle en handlingsplan for, hvordan I sikrer fastholdelse af jeres frivillige.

Proces fra A-Z – Hvad har I på dagsordenen

-          Dette kursus tager udgangspunkt i et emne eller ide, som I ønsker at få et procesforløb omkring. Der er altså stort set frit valg på alle hylder, dog med fokus på at skabe et bedre miljø for børn og unge i jeres forening.

Hvis dette lyder som noget for jeres forening, så skynd jer at kontakte

Heidi Lytje Oehlers på hlo(at)aarhus.dk eller 51 57 53 48 eller

Henriette Gaardbo på henga(at)aarhus.dk eller 29 20 40 10

 

 

 

 

 

Aarhus Kommune, ForeningsMentor © 2015

digitaldannelse.org | typofree.dk