ForeningsMentor

ForeningsMentor Aarhus - vision, formål og værdier

VISION

ForeningsMentor vil bidrage til, at alle børn og unge får lige muligheder for opnå en aktiv fritid samt deltage i foreningslivet.

FORMÅL

ForeningsMentor’s overordnede formål er at guide og understøtte børn og unge fra udsatte boligområder i at få en aktiv fritid. Mentorerne introducerer barnet samt familien til foreningslivet, støtter og ledsager i forbindelse med aktiviteten og hjælper dem til at fortsætte på egen vis i foreningen. ForeningsMentor’ s målgruppe er børn og unge i alderen 5-17 år, som primært er bosat i de udsatte bydele i Aarhus samt børn og unge med flygtningebaggrund.

Vi arbejder for at opfylde vores formål og nå vores målgruppe gennem:

• Gennem en frivillig mentor indsats.

• Samarbejde med lokale aktører såsom helhedsplaner, boligsociale indsatser, skoler samt byens familiekontorer.

• Aktivt arbejde med forældreinddragelse.

• Dialog med foreninger og kurser med udgangspunkt i mangfoldighed i foreningen.

VÆRDIER

- Ligeværdighed

Hos ForeningsMentor tager vi udgangspunkt i det ligeværdige møde mellem den frivillige, barnet og familien.

- Frivillighed og personlige relationer

Hos ForeningsMentor tager vi udgangspunkt i, at det frivillige personlige møde mellem den frivillige, barnet og familien sikrer en tillidsskabende relation, som giver mulighed for at skabe de bedste rammer for børnenes introduktion og fastholdelse i foreningslivet.

- Barnets ønsker og behov

Hos ForeningsMentor møder vi barnet og familien, der hvor de er og tager udgangspunkt i det enkelte barns ønsker og behov.

 

RED BARNETS BØRNESYN

ForeningsMentors værdier understøttes af Red Barnets børnesyn, som lyder som følgende:

- Børn er subjekter med selvstændig værdi. Egne meninger, værdisæt og handlemåder – skal respekteres af voksne omkring dem

- Børn er centrale aktører i eget liv – skal have informationer og lyttes til på lige fod med alle andre

- Børn vil inddrages i beslutninger, der vedrører dem. De kan udtrykke egne holdninger

- Børns behov skal vurderes/opfyldes ud fra barnets bedste. Tag hensyn til alle barnets rettigheder i vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

 

 

Aarhus Kommune, ForeningsMentor © 2015

digitaldannelse.org | typofree.dk