ForeningsMentor

Et typisk mentorforløb

Som foreningsmentor kan du bygge bro mellem børn og unge - og deres forældre og foreningerne.

For forældre, der ikke er vokset op med den danske foreningskultur eller ikke har tradition for at benytte sig af den, er det måske ikke ligetil, hvad man skal gøre, når man har et barn, der gerne vil "gå til noget". Hvilke muligheder er der? Og hvad skal man praktisk gøre for at komme i gang? Der kan du som ForeningsMentor hjælpe.

Barriererne vil være forskellige fra familie til familie. Nogle gange vil de være små og af meget praktisk karakter, hvor det kræver en mindre men koncentreret indsats fra den frivillige. Andre gange er det nødvendigt med et længere forløb, hvor mentoren følger barnet kontinuerligt over en længere periode.

Et typisk mentorforløb kan se sådan ud:

1. Hvor kan man gå til håndbold?

Sammen med barnet og forældrene undersøger mentoren via internetresearch eller eget kendskab til foreningslivet i området, hvilke muligheder der er i nærheden af familiens bopæl.

Foreningsmentoren tager kontakt til den relevante træner eller leder i håndboldklubben, og der laves sammen med forældrene aftale om, hvornår barnet kan starte.

2. Afsted til træning

Foreningsmentoren følges med barnet og forældre til træning og hjælper til, at det bliver en god oplevelse, da det kan være svært at være ny.

Vel fremme sørger mentoren for, at både barnet og forældrene får hilst på træneren.

Under træningen snakker foreningsmentoren med barnets forældre om foreningen: at trænerne arbejder frivilligt, at kontingentet går til at drive klubben, at der af og til er forældremøder og den slags.

Efter træningen taler foreningsmentoren med familien, om hvordan det var, og hvorvidt der er behov for, at mentoren fortsat tager med til aktiviteten.

3. Det videre forløb

Mentoren støtter fortsat barnet og familien i den nye foreningsdeltagelse. I hvilken grad det er nødvendigt, at den frivillige deltager ved aktiviteten varierer. Når det vurderes, at barnet og familien selv kan tage over, afsluttes forløbet. Dette aftales i samarbejde med projektleder eller koordinator i projektet.

4. Opfølgning

Ved et kort forløb, er det den frivilliges ansvar at følge op på barnets foreningsdeltagelse efter ca. en måned. Ring til familien og hør, hvordan det går, og om barnet stadig er aktiv.

Ved et længere forløb vil projektleder eller koordinator følge op.

Aarhus Kommune, ForeningsMentor © 2015

digitaldannelse.org | typofree.dk