ForeningsMentor

Projektbeskrivelse

ForeningsMentor 

ForeningsMentor har til formål at støtte børn og unge, som har brug for hjælp til at opnå en aktiv fritid og adgang til foreningslivets muligheder. Endvidere er formålet at bidrage til at skabe øget mulighed for adgang til sociale fællesskaber og positive oplevelser med fokus på udfoldelse af sportslige og kreative aktiviteter. Dette opnås med udgangspunkt i en anerkendende relation til en upartisk voksen; i form af en frivillig mentor.

Projektets målgruppe er børn og unge i alderen 5-17 år, som er foreningsparate og motiverede for at opnå en aktiv fritid. Disse børn og unge samt deres familier skal være i stand til at kommunikere på et forståeligt dansk eller engelsk. Ligeledes er det afgørende, at de involverede forældre udviser engagement, således de på sigt kan overtage ansvaret for barnets foreningsdeltagelse.  

Projektet har primært fokus på børn og unge fra udvalgte byområder; Bispehaven, Tilst samt Aarhus N.

Organisering 

ForeningsMentor er et bredt samarbejde i Aarhus Kommune, men projektet er forankret i Sport & Fritid i samarbejde med Red Barnet og det nationale koncept "Plads til alle", som lokalt i Aarhus er finansieret gennem Fonden Aarhus 2017. Lokalt er samarbejdet endvidere indgået med lokale aktører i de enkelt områder for en bredere samarbejdsflade.

Projektets frivillige er organiseret under Red Barnet, som er ansvarlige for rekruttering og fastholdelse af frivillige. Dette understøttes af Red Barnet frivillige koordinatorer, som eksempelvis arrangerer intromøder og møder for de frivillige. De refererer i det daglige til Red Barnets konsulent Pernille Lyngsø.

Endvidere er der ansat 3 frivilligkoordinator, som er ansvarlige for mentorforløbene samt kontakten til de lokale samarbejds- og henvisningspartnere.

Historisk set udspringer af ForeningsGuiderne, som startede i 2011 i Rundhøj og siden har opereret i Gellerup, Bispehaven, Tilst samt Viby Syd. Vi har siden 2011 udviklet på projektet og endt op med ForeningsMentor, som det ser ud lige nu - og vi er ganske stole af resultatet.

 

Aarhus Kommune, ForeningsMentor © 2015

digitaldannelse.org | typofree.dk